ถือครองโฉนดที่ดินดีกว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบอื่น ๆ

หลายคนได้ทราบว่าการถือครองที่ดินนั้นมีอยู่หลายแบบ โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เอกสารใบจอง (น.ส.2)หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส. 3) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ค.3) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)

แต่รู้หรือไม่โฉนดที่ดินนั้น มีสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าแตกต่างจากเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นมาก

  1. สิทธิที่ไม่ถูกบังคับว่าต้องทำประโยชน์ใด ๆ กับที่ดินเลยก็ได้ เจ้าของที่ดินผู้ถือโฉนดที่ดินมีสิทธิ์ปล่อยที่ดินโดยไม่ทำอะไรเป็นเวลานานถึง 10 ปี ต่างจากผู้ถือหนังสือแสดงสิทธิอื่น ๆที่ ต้องเริ่มทำประโยชน์ภายใน 6 เดือน หลังจากรับมอบที่ดินและจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่
  2. สิทธิเป็นเจ้าของทุกตารางนิ้วด้วยเอกสารโฉนดจะระบุขนาดที่ดินและมาตราส่วนตามที่วัดได้จริง ชัดเจนระดับพิกัดดาวเทียม โดยมีหมุดหมายจากทางกรมที่ดินเป็นผู้รังวัดรับรอง ต่างจากแบบอื่น ที่อาจใช้รูปภาพในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่เป็นเพียงแผนที่รูปลอยหรือรูปถ่ายทางอากาศเท่านั้นก็ได้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ครบถ้วนกว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น โฉนดที่ดินจึงแสดงขอบเขตและที่ตั้งของที่ดินได้อย่างชัดเจนที่สุด
  3. เจ้าของโฉนดเอกสารนี้มีสิทธิปกป้องที่ดินของตนอย่างเต็มที่ในพื้นที่ของตน เช่น ทำการค้า ปลูกสร้าง จัดการผู้บุกรุกเข้ามาในเขตของตน หรือห้ามไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในเขตของตนได้ 100% ก็ย่อมได้ซึ่งผู้ที่ถือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในบางอย่าง
  4. สิทธิใช้โฉนดที่ดินใช้เป็นหลักฐานหรือหลักประกันทางกฎหมายได้ เช่น เป็นหลักฐานแสดงทุนทรัพย์ เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ เป็นหลักทรัพย์ประกันบุคคลเข้าทำงาน แม้กระทั่งเพื่อค้ำประกันตัวผู้ต้องหา ได้ ส่วนกรรมสิทธิ์อื่น ๆ นั้นไม่สามารถทำได้ เจ้าของโฉนดเอกสารนี้มีสิทธิขาย โอน แบ่งแยก หรือจำนองที่ดิน อ่างไรก็ได้ทั้งสิ้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าโฉนดที่ดินมีประโยชน์หลายประการจึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งควรหมั่นไปดูแลและใช้ประโยชน์นะครับ

จากที่กล่าวไว้ว่าสามารถทิ้งร้าง 10 ปี จริงๆ แล้วควรเข้าไปดูบ้างเผื่อมีใครแอบมาใช้ประโยชน์แทนเจ้าของ โดยอยู่แบบเปิดเผยซึ่งหน้าหรือที่เราเคยได้ยินว่าครอบครองโดยปรปักษ์ อย่างเปิดเผย เกิน 10 ปี

แต่จริงแล้วเจ้าของโฉนดก็ไม่ต้องกลัว หากโฉนดเดิมที่มีอยู่ยังมีการชำระภาษีที่ดิน มีการแสดงสิทธิ หรือมีหลักฐานการให้เช่า หรือเจ้าของโฉนดยังมิได้มีเอกสารยกให้ สิทธิในโฉนดก็จะยังคงอยู่ตลอดสืบทอดตกแก่ลูกหลานได้นะครับ

แต่อันนี้ไม่รวมโฉนดที่ดินของโครงการคอนโดนะครับผม ที่จะถูกเรียกว่า “เจ้าของร่วม” กับคนอื่น ๆ ทั้งโครงการ โดยสิทธิก็จะยังคงทำได้เช่น 4 ข้อข้างต้นเช่นเดิม

หากสนใจเรื่องที่ ๆ ทาง ๆ ในกรรมสิทธิ์แบบอื่น จะนำมาฝากงวดหน้านะครับ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานกรมที่ดินสามารถให้เข้าถึงข้อมูลโฉนด ผ่าน เว็ปไซด์ https://landsmaps.dol.go.th/ ซึ่งทำงานสมบูรณ์เกือบ 100% เหมือน Google Earth เกือบทุกพื้นที่แล้ว มีทั้งเส้นแนวแบ่งเขต หลักหมุด ขนาดพื้นที่ ครบครัน ลองเสริชดูที่เราได้นะครับ ว่ามีข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้าง ตรงกับโฉนดในมือหรือไม่
หากไม่ตรงรีบแจ้งแก่กรมที่ดินเลยนะครับ ไม่อยากให้เสียโอกาสสิ่งมีค่านี้ไป

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare