คอนโดสร้างไม่ได้ตามกำหนด เราต้องทำอย่างไร

เมื่อคอนโดสร้างไม่เสร็จตามสัญญา หากเราจองคอนโดผ่อนดาวน์ Presale แล้ว รอการก่อสร้างจนถึงกำหนดแล้ว เค้าสร้างไม่เสร็จจะทำอย่างไรดี

ปัญหาคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนดผู้ซื้อสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่ขายโครงการได้ ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2551 ดังนี้

1.กรณีที่คอนโดสร้างไม่เสร็จ มีการหยุดสร้างกลางคันหรือไม่ก่อสร้าง ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินดาวน์ พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนับจากวันที่เริ่มต้น การชำระเงินจองนั้นๆ

2.กรณีที่คอนโดเสร็จล่าช้า จากสาเหตุที่ผู้ขายผิดกำหนดในสัญญา จะซื้อจะขาย มีเงื่อนไขให้ผู้ขายต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวัน อัตราวันละ 0.01% ของราคาซื้อขาย จนกว่าจะมีการสร้างเสร็จและทำการส่งมอบให้ลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถอ้างอิงด้วยหลักฐานและเอกสาร อย่างสัญญาจะซื้อจะขายหรือโบรชัวร์ตัวเล็กๆตามที่ สคบ.ให้ทุกโครงการต้องระบุในสื่อทุกชิ้นของโครงการ หาคำว่า “คาดว่าจะแล้วเสร็จ……….”

✅ ให้ติดต่อสำนักงานขาย แจ้งว่าต้องการที่จะยกเลิก สัญญาและขอรับเงินคืน ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจอง เงินมัดจำและเงินดาวน์ที่ผู้ซื้อได้ชำระไปแล้วคืนพร้อม อัตราดอกเบี้ยเมื่อคอนโดเสร็จล่าช้า โดยเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งสาเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อลงลายมือรับทราบภายใน กำหนดของสัญญา ผู้ซื้อต้องแสดงความจำนงตามสิทธิ์ยกเลิกขอคืนหรือรับค่าปรับได้ (ซึ่งในกรณีขอยกเลิกคืนเงินที่ชำระแล้ว จะไม่เกิน 60 วัน และสามารถคำนวนดอกเบี้ยล่วงหน้าจนกว่าจะได้รับเงินคืน นับจากวันที่ชำระเงินจอง)โดยควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ทำจดหมายแสดงความจำนงเพื่อขอค่าปรับตามสัญญา ให้บริษัทผู้จะขาย ระบุว่าจะชำระค่าปรับด้วยวิธีใดให้ชัดเจนโดยเรียยนถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท(สามารถดูได้จากสัญญาจะซื้อจะขายได้) จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา และจัดส่ง ทางจดหมายแบบลงทะเบียนเพื่อเก็บหลักฐานการส่งจดหมายไว้ด้วย

2.รอผลตอบกลับ ไม่ควรเกิน 10 วัน หากบริษัทยอมจ่ายค่าปรับ ในจดหมายตอบกลับจะต้องระบุจำนวนเงิน รูปแบบ การจ่ายเงินและวันที่จ่ายเงินให้ชัดเจนกรณีหากบริษัทปฏิเสธไม่ยอม คืนเงิน จ่ายค่าปรับ หรือเพิกเฉย ให้ทำจดหมายเพิ่มเติมการปฏิเสธ กับ นำส่งพร้อมจดหมายฉบับนั้นกลับไปอีกครั้งยืนยันขอสิทธิค่าปรับเหมือนเดิม และแจ้งว่าถ้าหาก. บริษัทยังปฏิเสธการจ่าย ทำการยื่นเรื่องฟ้อง สคบ.

3.หากมีการไกล่เกลียก็สามารถตกลได้เป็นกรณี อาจเป็นส่วนลดหรืออย่างอื่นที่เหมาะสมและหลังจากที่คอนโดสร้างเสร็จพร้อมตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้รับค่าปรับหรือไกล่เกลี่ย ผู้ซื้อไม่ควรเซ็นรับห้องจนกว่าเรื่องดำเนินการถึงที่สุดก่อนย้ำ!!! ห้ามตกลงรับห้องก่อนได้ค่าปรับนะครับ อาจศูนย์ได้

ใจเขาใจเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายครับ #มีโอกาส ดีๆเช็คชื่อเสียงความมั่นคงและเป็นมืออาชีพของเจ้าของโครงการนะครับนะครับ

……………………………………

#OkasAgency#โอกาสเอเจนซี่#ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ#ลงทุนแบบยืดหยุ่น#รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด#ลงทุนปล่อยเช่า
???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency หรือ https://lin.ee/dUKUNLy
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare