คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ ต้องมีเช็คลิสต์นี้

???? เห็นคอนโดในหนังต่างประเทศเลี้ยงสัตว์ได้ทุกห้อง
มนุษย์คอนโดไทย มิสิทธิเลี้ยงกะเค้ามั้ยหนอ

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า การเลี้ยงสัตว์เป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่การเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นเช่นกัน

โดยเฉพาะการพักอาศัยในโครงการที่อยู่แบบติดๆ กัน เช่น ทาวน์เฮ้าส์ หอพัก หรือคอนโด กำแพงชิดกันทั้งสี่ด้าน บนล่างซ้ายขวา หรือห่างห้องตรงข้ามเพียง 1.5-2 เมตร ลิฟท์โดยสารก็มีจำนวนไม่มาก จึงไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้เลย นอกจากปลา
ความจริง การห้ามเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ไม่เคยมีกฎหมายมาตราใดของกรมที่ดิน กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.อาคารชุดปี 2522 ก็มิได้ห้ามไว้

โดยทุกคอนโดมีนิติบุคคลควบคุมในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเท่านั้น ไม่รวมในพื้นที่ห้องพักส่วนตัว แต่มีการตกลงร่วมมติของลูกบ้านที่ให้นิติบุคคลคุมกฎ ได้ข้อสรุปว่า ให้เลี้ยงได้ ก็คือเลี้ยงได้

สาเหตุสำคัญที่เป็นเหตุให้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้
จากเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ตามกฎหมายถือว่า เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้
หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ทำได้ถ้ามติร่วมเป็นเอกฉันท์ว่า ให้เลี้ยงได้
แต่ต้องมีการจัดการตั้งแต่ออกแบบโครงการที่เหมาะสม

โดยแนวทางจัดการคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ควรมีตามเช็คลิสต์นี้เลย
✅1. มีการออกแบบอาคาร ควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่นลิฟท์แยก สวนแยก มีสถานที่ขับถ่ายแยก เรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงสามารถพาไปได้บ้าง
✅2. มีการกำหนดชนิดของสัตว์เลี้ยงใดสามารถเลี้ยงได้ชัดเจน เช่น แมวกับสุนัขเท่านั้น หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย นก ปลา เท่านั้น นอกจากนั้นก็ห้ามเลี้ยง
✅3. มีการทำลงทะเบียนประวัติสัตว์เลี้ยงทุกตัว และมีใบรับรองการตรวจโรคจากสัตวแพทย์หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และต้องมีการอัพเดทข้อมูลในทะเบียนทุกๆ ปี
✅4. มีกฏที่สัตว์เลี้ยงต้องอยู่กับเจ้าของเสมอหรือมีผู้ดูแลตลอดเวลาและต้องยินยอมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำของสัตว์เลี้ยงของตนทั้งสิ้น เช่น จะต้องมีถุงเก็บอุจจาระและกระบอกน้ำเพื่อฉีดล้างปัสสาวะด้วยทุกครั้ง ต้องจัดการความเสียหาย และป้องกันโรคภัยที่เกิดจากสัตว์ของตัวเองทั้งหมด ฯลฯ
✅5.มีการควบคุม กำหนดจำนวน ขนาดและน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง เช่น 10 กก. ต่อห้องขนาด 40 ตร.ม. ขึ้นไป ได้ไม่เกิน 2 ตัว หรือห้องขนาดไหนสามารถเลี้ยงได้จำนวนเท่าไร

ซึ่งตอนนี้คอนโดใน กทม.ที่คิดถึงการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่การออกแบบถึงการใช้ชีวิตร่วมกันได้แบบไม่รบกวนเพื่อนบ้าน มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับ
มองหาคอนโดเลี้ยงสัตว์ดีๆ ปรึกษากับเราได้นะครับ

————————————————————

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare