สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับบันไดหนีไฟในคอนโด

บันไดหนีไฟคอนโด ต้องปิดไว้ตลออดเวลา และห้ามวางของ หรือเอาอะไรมากีดขวางเด็ดขาด ลูกบ้านบางคอนโดชอบแอบเอาของในห้องมาวาง หรือเป็นที่สูบบุหรี่ หรือหาอะไรมาค้ำประตูทางหนีไฟไว้ เพื่อให้มีลมผ่าน แต่ทราบหรือไม่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ

????เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะบันได้หนีไฟ เป็นทางสำคัญที่ทุกคนที่อยู่ต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหน เมื่อฉุกเฉินส่วนใหญ่ที่ประตูบันไดหนีไฟถูกเปิดทิ้งไว้ ก็เพราะว่าระบบการรักษาความปลอดภัย ออกแบบให้ประตูบันไดหนีไฟ ใช้ระบบเปิดออกไปบันไดหนีไฟได้ แต่เปิดเข้าไม่ได้

????ที่ควรต้องปิดไว้ตลอดเวลา เพราะต้องไม่ให้มีอากาศไหลผ่านมากนัก เพราะอย่างที่เราทราบไฟจะโหมหนักถ้ามีออกซิเจนให้เผา ดังนั้นประตูต้องเป็นประตูกันไฟ ทนความร้อนได้ และห้องที่เป็นบริเวณบันไดนั้นต้องทนความร้อนได้

บันไดหนีไฟส่วนที่ติดกับอาคารถูกเปิดทิ้งไว้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ความดันอากาศในปล่องบันไดแตกต่างกับความดันอากาศภายในอาคารน้อยลง ผลคือควันไฟจะไหลเข้าไปในปล่องบันไดหนีไฟได้ง่ายขึ้น ทำให้ปล่องบันไดหนีไฟอาจกลายเป็นปล่องหายนะ

????มีกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ซึ่ง Admin เองอยากให้ลองหาศึกษากันเพิ่มนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นความปลอดภัย และ การติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ต่างๆ ให้เห็นชัดเมื่อเกิดเหตุ

????ประการสุดท้ายหลายคนแอบเอาของไปวางนั้นเป็นการกระทำอันตรายมาก และนิติบุคคลสามารถคาดโทษปรับได้เลยทันทีเมื่อพบ เนื่องจากว่า หากเกิดเหตุขึ้นของๆ ท่านอาจเป็นสิ่งกีดขวาง ประตูให้เปิดไม่ได้หรือขวางการขึ้นลงเวลาฉุกเฉิน

????ส่วน รปภ นิติบุคคลควรทำการตรวจบ่อยๆ ทั้งสิ่งกีดขวาง ประตู แสงไฟ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันภัยให้กับลูกบ้านนะครับ และลูกบ้านเองก็อย่าประมาทเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นอย่างอื่นกันเลยนะครับผม

…………………………………………

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare