ปลดล็อกกฎเกณฑ์ ต่างชาติเช่าที่ดินได้ 100 ปี

จากเมื่อวันก่อนที่เราเพิ่งพูดถึงการเช่าคอนโด วันนี้กรมที่ดินมีการทบทวนแก้การเช่าที่ดิน เพื่อชาวต่างชาติลงทุนทำโรงงานหรือโครงการเกิน 100 ไร่ ให้ผ่าน EIA กับ BOI ก่อน จากเมื่อก่อนต้องผ่านอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน

ที่เป็นปัญหาเบรกการลงทุนที่ผ่านมาคือเมื่อผ่านการเห็นชอบจากอธิบดี แต่ไม่ผ่านสภาอุตสาหกรรมฯ ก็ไม่ได้สร้าง ผ่านอธิบดีแล้ว ไม่ผ่านกรมควบคุมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สร้าง จนทำให้ที่ผ่านมามีเพียง 5 แปลงตั้งแต่ปี 2542 ที่ผ่านเกณฑ์ ชาวต่างชาติจึงเลือกไปประเทศที่เงื่อนไขง่ายกว่า หรือเรียกว่ากฎหมายข้อนี้ “ฝืนการลงทุน” ก็ว่าได้

13 สค. ที่ผ่านมากรมที่ดินจึงเปิดทาง เปิดรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานรัฐและหอการค้าไทย สภาทนายความ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย ฯลฯ ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยโดย แก้ปมสัญญาเช่า 50 และต่ออายุได้ 1 ครั้งอีก 50 ปี รวม 100 ปี จากเดิม 90 ปี

และอีกกฎจากเดิมที่พิจารณาเปลี่ยนคือต่างชาติที่การเช่าที่ดินเนื้อที่เกิน 100 ไร่ ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินก่อน แล้วค่อยผ่าน BOI และ EIA จดทะเบียนเช่าเท่านั้นซึ่งทำให้ล่าช้ายุ่งยากและบางโอกาสก็ไม่สำเร็จเพราะนักลงทุนยังไม่รู้เลยว่าจะเช่าที่ได้หรือเปล่า แต่กฎหมายบังคับให้ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยก่อนเช่า ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

นายกสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่เข้าร่วมเสนอ “บางครั้งผู้เช่าคนไทย-ต่างชาติ ถ้าเช่าเพื่อการค้า โรงแรม โรงงาน เขายังไม่ได้สร้าง วิธีการต้องเริ่มเช่าที่ให้ได้ก่อน เรื่องขออนุญาตก่อสร้าง หรือ EIA เป็นขั้นตอนหลังจากรู้แล้วว่าจะสร้างอะไร เป็นขั้นตอนที่ 2 แต่กฎหมายบังคับให้ทำขั้นตอนที่ 2 ก่อนแล้วจึงมาขอเช่า ขั้นตอนที่ 1 เลยฝืนธรรมชาติการลงทุน”

คาดว่าเมื่อแก้ พรบ.นี้แล้วประกาศใช้ อาจจะทำให้เปิดทางชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน เพิ่มการจ้างงาน เม็ดเงินเศรษฐกิจได้ คนว่างงานก็อาจจะลดลงและได้รับวิทยาการ เพิ่มขึ้นนะครับ Admin เองก็อยากเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกแบบประชากรโลกดีกว่านะครับ เราจะได้มีโครงการคูล คูล และเป็นสากลกว่านี้นะครับผม

—————————————————————

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare