รัฐผ่อนปรนฯ มาตรการ ต่างชาติอาจถือครองอสังหาฯ ได้มากขึ้น

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรโลกอยากมีชีวิตเกษียณที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกมาตลอดหลายปี

ด้วยในปัจจุบัน ประชากรโลกสามารถเดินทางระหว่างประเทศง่าย ถ้าไม่นับการเกิดโรคโควิดการลงทุนย้ายทรัพย์สินต่างประเทศ ก็ทำได้ง่าย และพฤติกรรมเคลื่อนย้ายของพลเมืองไปตั้งรกรากถิ่นฐานประเทศอื่น หรือเลือกไปใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณในประเทศอื่น ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นพลเมืองของประเทศอื่น ๆ มาท่องเที่ยวระยะยาว หรือย้ายมาอยู่ถาวรในประเทศไทยก็มี

เราต้องพูดถึง “สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์” โดยเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัย จะมีอยู่ได้ 2 รูปแบบ คือ การถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) และ การถือสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold)

ซึ่งกฎหมายของประเทศไทย ยังให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของชาวต่างชาติ ได้เฉพาะ “คอนโดเท่านั้น” โดยนับรวมทั้งโครงการ ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของพื้นที่ขายทั้งหมดในโครงการนั้น ๆ

ชาวต่างชาติและนิติบุคคลชาวต่างชาติ ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในที่ดินได้นะครับ จะเป็นแบบ Leasehold ถือครั้งละ 30 ปี ต่ออายุได้ได้อีก 2 ครั้ง รวมกว่า 90 ปี ซึ่งก็เสมือนหนึ่งชั่วอายุคนแล้ว

การให้ต่างชาติถือสิทธิ์คอนโดระยะยาวเช่นนี้ได้ ทำให้ต่างชาติเข้าซื้อ “ราคาที่อยู่คอนโดปรับสูงขึ้นมาก และรวดเร็วจนชาวบ้านธรรมดาไม่มีความสามารถซื้อคอนโดฯ ได้

แต่นอกจากคอนโดฯ จะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านทาวเฮาส์ ที่ติดพื้นดิน ยังคงต้องใช้วิธีการสมรสระหว่างคนไทย ชาวต่างชาติจึงจะมีสิทธิจึงจะถือครองแบบ Freehold ผ่านทางภรรยาอยู่นะครับ

แต่เมื่อมิถุนายน ที่ผ่านมา กำลังมีการดำเนินการผ่อนปรนการถือครองสำหรับอสังหาฯมากขึ้น ทั้งกลุ่มคอนโดที่อาจปรับเรื่องสัดส่วนชาวต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้น และการผ่อนปรนกลุ่มบ้านเดี่ยว เพื่อเปิดประเทศมากขึ้นเพื่อดึงเม็ดเงินการดึงกลุ่มทุน มาสร้างเสถียรภาพของตลาดในระยะยาว

โดยมีการกำหนดปลีกย่อยเกี่ยวกับการนำเงินเข้าประเทศ การลงทุน และการดำรงเงินฝากจากที่ OkasAgency ได้เคยหยิบข่าวมาฝากในเพจ เช่นสิทธิถือครองบ้านระดับราคา 5 ล้านบาทได้ 30 ปี ต้องมีเงินฝากในสถาบันการเงินไทย 30 ล้านบาท เป็นต้น

และอีกด้านมีแนวโน้มชาวต่างชาติสูงอายุนิยมเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอีกซึ่ง Agency หลายคนที่สามารถดูแลลูกค้าต่างชาติที่มีความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยจัดให้มี “Statement ที่เข้าเกณฑ์ได้“ เช่น มีการจดธุรกิจในไทย มีเงินฝากระยะยาว หรือพันธบัตรรัฐบาล มีประกันสุขภาพในไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ของประเทศจาก ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่อยู่อาศัย ด้านการแพทย์ การบริการบริบาล ค่าจ้างดูแลบ้าน ทำความสะอาด ทำครัว ดูแลสวน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่ารถ ค่าเดินทาง เกิดการจ้างแรงงาน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และบริการอื่น ๆ ก็เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของไทย

ลองดูนะครับ เลือกเอเจนซี่ที่เราดูอยู่เข้าใจชาวต่างประเทศแต่ละประเทศ เพราะบางรายมีความชำนาญและเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แล้วก็อย่ากลัวอย่ารักเกียจชาวต่างชาติกันนะครับ เพราะเค้าก็ร่วมสร้างเศรษฐกิจ เป็นประชากรโลกเช่นเดียวกับเรา

—————————————————————

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare