จะขอเงินประกันคืน ก่อนครบสัญญาเช่า ทำได้หรือไม่

“เมื่องานหมด ต้องกลับภูมิลำเนาห้องที่เช่าก็จำต้องย้ายออกก่อนสัญญาทำอย่างไรดี เค้าให้ครบสัญญาก็เหลืออีกตั้งหลายเดือน”

????????‍⚖‍ ขอเผยกฏหมายหนึ่งที่พอจะช่วยเรายามยากเช่นนี้ไว้ให้คุณผู้ปล่อยเช่าเห็นใจได้นะครับ ซึ่งเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตาม“ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561”

นับต่อจากวันที่ประกาศฯ นี้ออกมา ไม่ว่าจะระบุหรือไม่ก็ตามในสัญญาเช่า หากมีเหตุให้ไม่สามารถทำการเช่าต่อได้ มาบังคับใช้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป รวมถึงห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน แต่ไม่รวมถึงหอพักและโรงแรมนะครับ

????????‍⚖‍ ประกาศฉบับนี้มีหลายส่วนที่เอื้อต่อประโยชน์ให้ “ผู้เช่า” ที่มีการทำสัญญาต่อกัน โดยในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ผู้ให้เช่า ผู้เช่า วันเวลาเช่า เงินประกัน ที่ตั้งและรายละเอียดของทรัพย์ที่ให้เช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้แสดงวิธี และระยะเวลาเริ่มสัญญา

ต่อจากประกาศนี้ออกมาในเอกสารสัญญาเช่า ควรระบุข้อความในข้อหนึ่ง ที่ว่า “หากมีเหตุผิดสัญญาที่ทำให้ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าต้องการบอกเลิกสัญญาสามารถทำได้ โดยผู้เช่าแจ้งแก่ผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน โดยมีเหตุบอกเลิกสัญญาระบุด้วยตัวอักษรที่เด่นชัดกว่าข้อความอื่นๆ เช่นตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่กว่าข้อความอื่น

????????‍⚖‍ ซึ่งโดยวิสัยทั่วไป ตัวอย่างการบอกเลิกสัญญาและผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันนั้น จากกรณีศึกษาที่ผ่านมา ในการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ร่วมกับหลักฐานประกอบเช่น

✅“ผู้เช่าต้องย้ายถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ”
✅“ผู้เช่าต้องย้ายถิ่นที่ตามการทำงาน”
✅“ผู้เช่าเกิดอุบัติเหตุ”
✅“ทรัพย์จากการใช้งานตามปกติเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้

”ส่วนด้านผู้ให้เช่าก็มีคุ้มครองเช่นกัน โดยในสัญญาก็ต้องมีระบุหากต้องการบอกเลิกการเช่าโดยที่ผู้เช่ามิได้กระทำผิดวิสัยใดๆ อันเป็นเหตุ แจ้งแก่ผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน” และต้องคืนเงินประกันแก่ผู้เช่าทั้งหมด

อยากให้ไปศึกษาในกฏหมายนี้เพิ่มนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสองฝ่าย ในสัญญาต่อกันเพิ่มเติมนะครับ เช่น

❌ข้อห้ามยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้ในสัญญา
❌ข้อห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน
❌ข้อห้ามเรียกเก็บเงินประกันเกิน 1 เดือน
❌ข้อห้ามกำหนดให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าเช่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด
❌ข้อห้ามมิให้สิทธิผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบทรัพย์แบบไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
❌ข้อห้ามผู้ให้เช่าปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าเข้าสถานที่เช่าเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้เช่า
❌ข้อห้ามผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาโดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ
❌ข้อกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดในความเสียหายในทรัพย์จากการใช้งานตามปกติหรือจากเหตุสุดวิสัย
และข้ออื่นๆ อีกหลายข้อ ที่ผู้จะลงทุนปล่อยเช่าหรือผู้เช่าควรรู้

หากใครต้องการอ่านเอกสารเรื่องนี้ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ได้เลยครับ

✅ หากผู้ให้เช่าไม่ทำการคืนเงินประกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร สามารถร้องเรียนกับ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166 หรือ สคบ. ได้เลยครับ หน่วยงานนี้ทำงานเร็วไม่นาน เตรียมหลักฐานนำแสดงประกอบไม่เกินสองสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features