อยากบอกเลิกสัญญาเช่ากะทันหัน ทำอย่างไร?

เมื่อคนให้เช่าอยากบอกเลิกสัญญา แบบด่วน ๆ ออกทันที มีกรณีไหนบ้าง

5 ข้อต่อไปนี้ ที่ผู้ให้เช่า สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและมีผลใน 7 วัน บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิโต้แย้ง
เพียงมีหลักฐานและบอกกล่าวเป็นอักษร หรือ มีหลักฐานส่งข้อความทางอีเล็กโทรนิกส์ ที่มีผู้รับได้ หรือหลักฐานวีดีโอ
ในกรณีต่อไปนี้

  1. ผู้เช่า ไม่ชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายตาม ที่ตกลงกันไว้ หรือจ่ายไม่ตรงเวลา ล่าช้าหรือค้างค่าชำระเกินในสัญญาที่ตกลงกัน
    กรณีนี้สามารถคิดดอกเบี้ยล่าช้าได้อีกด้วยนะครับ (ไม่เกิน 1% ต่อวัน)
  2. ผู้เช่าฝ่าฝืนกระทำการผิดกฎหมายในที่ห้องของเรา เช่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน ใช้ความรุณแรง ทำร้ายร่างกาย คนในที่พัก ค้าประเวณี หรือกรณีอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
  3. ผู้เช่าฝ่าฝืน ข้อตกลงในสัญญาร้ายแรง เช่น นำไปปล่อยเช่าช่วง ปล่อยเช่ารายวัน ให้ผู้อื่นพักแทน
  4. ผู้เช่าฝ่าฝืน ข้อตกลงในสัญญาไม่รุณแรงแต่ส่งผลร้ายแก่ทรัพย์สินและเจ้าของร่วมอื่น ๆ เช่น ทะเลาะหรือทำร้ายผู้อื่นในบริเวณที่พักก่อความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นบ่อยครั้ง หรือฝ่าฝืนกฎของโครงการบ่อยครั้ง เช่น การสูบบุรี่บนระเบียง มีเจตนาทำลายทรัพย์สิน แอบรับของผู้อื่น ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากทั้งนิติบุคคลและเจ้าของห้องบ่อยครั้ง
  5. ผู้เช่าถูกศาลสั่งให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมาย

ทั้ง 5 ข้อข้างบนนี้ ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะริบเงินประกัน รวมทั้งค่าเช่าที่ชำระไว้แล้ว และยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ส่วนถ้าหากการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดไฟไหม้ อาคารทรุด หรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้เช่า ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และต้องคืนเงินประกันให้กับผู้ให้เช่าตามสัญญาอีกด้วย

ในตัวสัญญา ควรระบุ ระยะเวลาการย้ายออกจากคอนโด ไว้ด้วย เช่น “ผู้ให้เช่ามีสิทธิขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากห้องเช่าได้ทันที โดยผู้เช่าต้องเป็นฝ่ายชำระค่าขนย้ายให้ (หักจากค่าประกันความเสียหาย) ซึ่งผู้ให้เช่าจะดูแลทรัพย์สินของผู้เช่าไว้เป็นเวลา 15 วัน หากไม่มาเอาคืนก็จะถือว่าตกเป็นของผู้ให้เช่า” เป็นตัวอย่างนะครับ

ในกรณีบอกเลิกสัญญาในสถานการณ์ปกติ ที่ผู้เช่ามิได้ละเมิดสัญญาใด ๆ ตามกฎหมายแล้วผู้ให้เช่าจะยกเลิกสัญญาก่อนหมดเวลาตามสัญญาไม่ได้ ต้องรอหมดสัญญาก่อนนะครับ และต้องแจ้งแก่ผู้เช่าว่าจะไม่เช่าต่อ อย่างน้อย 30 วัน

ส่วนด้านผู้เช่าเอง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตลอดนะครับ โดยต้องบอกเจ้าของห้องล่วงหน้า 30 วัน แต่ก็จะต้องพักอาศัยมาแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสัญญา เช่น สัญญาการเช่ามีระยะเวลา 1 ปี ผู้เช่าต้องพักอาศัยมาแล้ว 6 เดือน

จึงจะแจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้า 30 วัน ได้เพื่อเป็นการรักษาทั้งสิทธิ์ในการย้ายของผู้เช่า และไม่ให้เจ้าของห้องเสียโอกาสหาผู้เช่าใหม่กะทันหันอีกด้วยนะครับ

ดังนั้นหากการเช่ายังไม่แน่ใจระยะเวลาที่จะเช่า ควรระบุสัญญาเช่า 3-6 เดือนกันก่อนได้นะครับ และหากมีความแน่นอนแล้วอยากแก้สัญญาเป็นรายปีเมื่อไร ก็สามารถแจ้งเจ้าของห้องเพื่อเปลี่ยนสัญญาได้ครับ

ส่วนการจะ ต่อสัญญาเช่าคอนโดส่วนใหญ่ก็ควรแจ้งก่อน 30 วัน โดยทำสัญญากันใหม่ หรือตามแต่ตกลงกันนะครับผม
สรุปให้จำง่าย ๆ ว่า ผู้ให้เช่าต้องหมดสัญญาแล้วปกติคือ 30 วัน ส่วนร้ายแรง 7 วันนะครับผม

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare