เบนเข็มจัดโปรฯ อสังหาฯ กับลูกค้ากลุ่มไหนดี ในยุคโควิด

เมื่อโควิดมาทั้งนายจ้างลูกจ้างขวัญหนีกระเจิงกระทบความต้องการซื้อกันหมด คนกลุ่มไหนหนอ ที่จะกลายเป็น Segment หลักใหม่ ให้เราเสนอได้ ? หากจะพิจารณาให้ลึกลงไป ว่าการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing เพื่อยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบ พบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ

✅1️⃣ กลุ่มลูกจ้างนอกระบบ หรือลูกจ้างรายวัน ซึ่งมักไม่มีการทำสัญญาจ้างหรือมีสัญญาจ้างเสี่ยงต่อการถูกพักงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างสูง โดยกลุ่มนี้มีจานวนกว่า3แสนคน ในกรุงเทพฯ (คิดเป็นประมาณ 7% ของแรงงานทั้งหมดในกรุงเทพฯ) กลุ่มนี้โอกาสที่จะเป็นลูกค้ามีน้อยมากยกเว้นมีวินัยทางการเงินเงินเก็บที่ดีและมีเครดิตที่ไม่เสียกับสถายันทางการเงินต่างๆ

✅2️⃣ กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มที่ มักมีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจ้างเป็นนายจ้างตัวเองหรือฟรีแลนซ์และผู้ช่วยธุรกิจครอบครัวแบบไม่ได้ค่าจ้าง มีจำนวนสูงถึง 1.7 ล้านคน คิดเป็น 29% ของคนทางานท้ังหมดในกรุงเทพฯ เมื่อนำข้อมูลรายได้และอาชีพของครัวเรือนมาประกอบ พบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถที่จะซื้อทีอยู่อาศัยในระดับ ราคาต่ากว่า 10 ล้านบาทได้ แต่กลุ่มนี้มีความอ่อนไหวในด้านรายได้ในช่วงการระบาดของโควิด โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ในช่วง 2-3 หมื่นนบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท เนื่องจาก ครัวเรือนในกลุ่มมดังกล่าว มักเป็นผู้ประกอบธุรกิจท้ังที่อาจมีลูกจ้างที่ต้องใช้จ่ายเป็นภาระด้วยและผลการประกอบการณ์กิจการเป็นหลัก

✅3️⃣ กลุ่มลูกจ้างประจำเอกชน ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่สมัยก่อนโควิดจะมาซึ่งจากจำนวนประชากรโดยประมาณ เกือบ 30%ของประชากรในกรุงเทพ กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเศรษฐกิจ เนื่องจากกิจการเอกชนต่างๆถูกปรับตัวแบบถูกบังคับด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งการปรับตัวทางเทคโนโลยีดิจิตอลที่มา Disrupt ทำให้หลายบริษัทปรับลดพนักงาน และเปลี่ยนวิถีการจ้างงานในอัตราที่ลดลง ปรับเป็นลูกจ้างรายปี หรือรายเดือน รายโปรเจคเลยก็เป็นจำนวนมาก ดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้ที่เคยเป็นหลัก ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยเราสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มจากปริมาณรายได้ที่เข้ามาได้ที่รายรับประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน จะมีพฤติกรรมการคิดที่ต่างกันในหลักคิด

✅4️⃣ ลูกค้ากลุ่มสุดท้ายที่มาแรงแซงโควิดได้คือ ผู้ประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้แน่นนอนถูกกระทบจากโควดิ-19น้อยที่สุด โดยกลุ่มหลักๆที่สามารถมองเป็นลูกค้าของกลุ่มอสังหาได้ คือมีรายรับที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป โดยประกอบกับ การมีวินัยทางการเงินที่ดี ไม่มีหนี้อื่นๆมากกว่า 1 ใน 3 ของรายรับ ก็เป็นกลุ่มที่สามารถทำธุรกรรมกู้สินเชื่อจากทางธนาคารได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆคนที่กำลังมองหาผู้ซื้อก็อย่าลืมพิจารณากลุ่มลูกค้าที่จะสร้างโอกาสให้เราให้แม่นยำนะครับส่วนใครที่เป็นนักลงทุนบอกเลยว่าเป็นข่าวดีแล้วที่ท่านจะได้มีสินทรัพย์คอนโดไว้สร้างเงินอีกช่องทางหนึ่ง และสามารถเป็นเงินในอนาคตที่เมื่อตลาดกลับมาแล้ว ของถูกที่ได้ในตอนนี้ก็จะทำเงินได้แน่นนอน

……………………………………

#OkasAgency#โอกาสเอเจนซี่#ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ#ลงทุนแบบยืดหยุ่น#รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด#ลงทุนปล่อยเช่า
???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency หรือ https://lin.ee/dUKUNLy
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

ขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบจาก www.krungthai.com

Join The Discussion

Compare listings

Compare