EIA ฉบับใหม่ กระทบอะไรบ้าง

วันที่ 18/6/2021 จะมีประชาพิจารณ์ EIA ฉบับใหม่ ที่คิดถึงใจเพื่อนบ้านมากขึ้น คนสร้างต้องละเอียดขึ้นเรื่องแดดและลมต้องผ่านถึง

ข่าวล่าจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เตรียมประกาศเกณฑ์ใหม่ควบคุมการก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารสูง เช่น คอนโดฯ อาคารสำนักงาน ต้องมีการคำนวณการก่อสร้างให้คำนึง “การบดบังแสงแดดและลม” โดยกำหนดเกณฑ์อาคารที่บดบังแสงอาทิตย์ครอบคลุมอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือประมาณอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป เนื่องจากพบปัญหาการร้องเรียนมีการบังแดดบ้านที่ความสูงน้อยกว่ารอบข้าง และอาคารที่มีความยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 60 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะบังทิศทางลม

โดยต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่การทำประชาพิจารณ์ ต้องมีการยื่นขอ EIA กับชุมชนในทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ ติดกับโครงการต้องเป็น “ทุกหลัง” ไม่ใช้วิธี “สุ่มตัวอย่าง” เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ส่วนด้านผู้ประกอบการต่าง ๆ ถือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับการปรับเปลี่ยน EIA ในครั้งนี้ ก็จะยากขึ้น นานขึ้น การแก้ไขเพิ่มขึ้น แต่ก็เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่

โดยกฏเกณฑ์ดังกล่าว ต้องคำนวณทิศทางของเพื่อนบ้านโครงการต้องได้รับแสงแดด เพื่อสร้างวิตามินดีและสารซีโรโทนนิน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ในการทำโซลาร์บนหลังคา ใช้ในการการตากผ้า หรือสวนปลูกต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งการสร้างคอนโดสูงที่มีจำนวนชั้นถึง 30 ชั้นในบางแห่ง จะมีรัศมีเงาสูงยาวถึง 500 เมตร ซึ่งจะเป็นผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชนจริง ๆ

การพิจารณา EIA นี้คาดว่าจะบังคับใช้หลัง ต.ค.ปี 2564 หลังจากทำประชาพิจารณ์ หากได้รับการเห็นชอบอนุมัติเป็น พรบ.ควบคุมอาคารเรียบร้อยแล้ว หลายโครงการที่จะขึ้นหลังจากกฎหมายบังคับใช้นั้น มีโอกาสถูกคัดค้านการสร้างตึกสูงยากขึ้น

อาจต้องทำอาคารใช้แบบจำลองอาคารโครงการ (3D) หรือใช้เทคโนโลยีออกแบบอาคารเสมือนจริง เรื่องเงาและลมของอาคารที่จะสร้างก่อนลงมือก่อสร้างจริง ทำให้การขออนุญาตสร้างนั้นอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากกว่าเก่า ต้นทุนการออกแบบเพิ่ม ดังนั้นแนวโน้มการก่อสร้างคอนโดอาคารสูงใน กทม.ต่าง ๆ เปิดตัวน้อยลง ราคาต้นทุนสูงขึ้น แต่ก็แลกมาด้วยสุขภาพชุมชนโดยรวมที่ดีนะครับ ส่วนคอนโดที่ขออนุญาตก่อน หน้ากฎนี้ออกมา ถือว่าโชคดีไปนะครับ

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare