คอนโดสำหรับผู้สูงวัย ต้องมี 5 ข้อนี้

พฤติกรรมผู้สูงอายุให้ความสำคัญ 4 อย่าง สุขภาพ สภาพแวดล้อม อาหาร และ เทคโนโลยี

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าคนอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 21% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศในปี 2573 ถ้าโควิดไม่ลบประชากรไปเสียก่อน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการจะก้าวไปสู่การตอบโจทย์กับความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น

โดยจากการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการงานบริการโดยเน้น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้
อันดับ 1 คือการดูแลสุขภาพ
อันดับ 2 ส่วนกลางสภาพแวดล้อม
อันดับ 3 โภชนาการอาหาร
อันดับ 4 มีเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น

ซึ่งหากแบ่งระดับสุขภาพผู้สูงอายุลึก ๆ ไปอีก 3 ระดับ จะประกอบด้วย
⏩ช่วงที่ 1 อายุ 60-69 ปี: เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่งเกษียณอายุยังดูแลตัวเองได้ ที่สามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมตามปกติ ขับรถเองได้ เดินเท้า ได้ ใช้รถสาธารณะได้ แต่มีความเสี่ยงรับเชื้อโรคได้
⏩ช่วงที่ 2 อายุ 70-79 ปี: เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของร่างกาย ต้องมีผู้อยู่ด้วย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อย แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยอาจต้องมีอุปกรณ์ช่วยหรือผู้ช่วยในบางครั้ง
⏩ช่วงที่ 3 อายุมากกว่า 80 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องการการพักผ่อนและการดูแลอย่างใกล้ชิดมีพยาบาลหรือผู้ดูแลใกล้ตลอดเวลา เดินทางนอกสถานที่น้อยใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ดังนั้น ใครที่มองหาโอกาสในการพัฒนางานบริการ กับบุคคลทั้งสามช่วงนี้เป็นเป้าหมาย เช่น งานบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ งานรับ-ส่ง งานจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ งานทำอาหาร งานบริบาลบริหารร่างกาย รวมไปถึงสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล จะเป็นแนวโน้มที่ดี ซึ่งกำลังมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และจากรายงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าในปี 2562 จนถึง 2564 มีมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุอยู่ที่ 107,000 ล้านบาทในปี 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 10% ต่อปี

สำหรับอสังหาฯ ที่กำลังจะเลือกลงทุนเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้กัน สิ่งที่ต้องมี คือ
✅01: ขนาดที่เหมาะสม จากการสำรวจด้านอสังหาฯ มากกว่า 70% เน้นพักอาศัยอยู่ 1-2 คนในห้องขนาด ประมาณ 26-30 ตารางเมตรเท่านั้น ดังนั้น คอนโดขนาด 1 ห้องนอนจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น กับเทรนผู้สูงอายุ
✅02: ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่จะพักอาศัยในสถานที่ที่สงบร่มรื่นอากาศถ่ายเท และมีพื้นที่สีเขียวเยอะในส่วนกลาง และมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ระเบียงห้อง
✅03:การออกแบบปลอดภัย และสะดวก พื้นที่ตั้งแต่ทางเข้า ห้อง ลิฟท์ ทางเดิน คือห้องนอน ห้องน้ำ ทั้งเดินธรรมดาและรถเข็น เช่น วัสดุปูพื้นเป็นแบบเรียบแต่ไม่ลื่น ไฟอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ ขอความช่วยเหลือในห้องน้ำ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
✅04:มีบริการร้านอาหาร หรือสวนผักสะอาด เพราะผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับโภชนาการเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะวัตถุดิบ
✅05:ต้องมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกรองรับให้ผู้สูงอายุได้ใช้ง่าย ทั้งการสั่งของ สั่งอาหาร รับสั่งบริการ รับข่าวสารภายนอก

ปัจจุบันมีสถิติที่ว่าผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี มีอัตราซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน หลังจาก ปี 63 ที่ผ่านมา และหลังจากปรากฏการณ์โควิดที่ผ่านมา ได้บังคับให้การสั่งอาหารออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้โดยง่าย แม้แต่ผู้สูงอายุก็ทำได้

นอกจากนี้ความสะอาดและสะดวกในการใช้ชีวิต ก็ต้องคำนึงถึง รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ประตูค่าเชื้อ ลิฟท์อัตโนมัติ คิวอาร์โค้ด ช่องจอดเรียกรถ สแกนรับจ่าย วีดีโอคอล อินเตอร์เน็ต คลาวน์เซอร์วิส และเทคโนโลยีช่วยเหลือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มผู้ใช้งานที่มีกำลังซื้อสูงในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ อย่าลืมนะครับว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโต เฉลี่ย 9-15% ต่อปี มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มสูงอายุจากต่างชาติที่รัฐไทยเปิดกว้างให้มาพำนักช่วงบั้นปลายที่ไทยได้ เป็นอีกกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติให้วีซ่าระยะยาว 10 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100,000 บาท หากเลือกลงทุน ก็ลองพิจารณาผู้สูงวัยเหล่านี้ด้วยนะครับ

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare