ขายฝาก vs จำนอง ต่างกันอย่างไร

หลายคนได้ยินกิติศัพท์ “การขายฝาก” ว่าน่ากลัวและไม่คุ้ม และแตกต่างกับ ”การจำนอง” มั้ยแล้วกฏหมายจะสามารถให้ทำได้จากอะไรมาดูกัน


???????? มาดูความเหมือนกัน กันก่อน ????????????

สัญญาทั้งสองประเภท เป็นสัญญาซื้อขายสมบูรณ์ มีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับเงินกู้ที่ได้รับซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ

???? โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ซึ่งถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย และสามารถทำสัญญาแบบนี้ในกลุ่มสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ ทองคำ ฯลฯต้องไถ่ภายใน 3 ปีหากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายฝากกัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีโดยจะขยายเวลามิได้

???? ส่วนความต่างกันคือ “การขายฝาก” กรรมสิทธิ์การครอบครองให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกับกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่ทำสัญญา ไปจนกว่าจะต้องไถ่ถอนได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่อยู่ในขายฝากกันอยู่และกรรมสิทธิ์เป็นของ“ผู้รับซื้อฝาก” ผู้รับซื้อฝากอาจจะนำทรัพย์สินไปทำอย่างใดก็ได้ เสมือนเป็นเจ้าของแล้ว

???? ส่วนการจำนองนั้น ทรัพย์สินของตน “ไปค้ำประกัน” สิทธิ์ในอสังหานั้นยังเป็นของผู้กู้ แต่หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องฟ้องร้องและบังคับคดียึดทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันไว้ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนมือเป็นเจ้าของได้

???? ปล.โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับซื้อฝากกับผู้ขายฝาก จะมีการทำสัญญาในลักษณะปีต่อปี เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการขายฝากที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไว้ ที่ห้ามต่อเวลาห้ามขยายเวลาทั้งสิ้น แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะคิดไม่ถึง คือ การที่ทำสัญญาปีต่อปีนั้น ทุกครั้งจะต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องหลายประเภททุกครั้งไป

???? กรณีขายฝากบ้าน-ที่ดิน ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ของราคาขายฝากทั้งหมด ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าอากรร้อยละ 2.5 และยังค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องเสียทุกปีอีก ผู้รับซื้อฝากที่ได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องเป็นผู้จ่ายมองอีกมุมที่กฏหมายออกขายฝากสามารถทำได้นี้ก็เป็นการช่วยเหลือ “เจ้าหนี้”ที่โดน ลูกหนี้หนีหายเบี้ยวชำระนะครับ

???? สรุป หากเราเป็นเจ้าของทรัพย์แล้วจำเป็นต้องใช้เงิน โดยเรามีสินทรัพย์ที่มีอยู่อยากเปลี่ยนเป็นเงินสด ก็อยากให้เลือกการจำนองมากกว่านะครับ เพราะยังเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่ แต่ถ้าเป็นคนให้กู้การขายฝากก็เป็นอะไรที่ได้ประโยน์และรับประกันว่า เราจะได้สินทรัพย์นั้นทันทีหากลูกหนี้เบี้ยวชำระนะครับ

………………………………………………
#OkasAgency#โอกาสเอเจนซี่#ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ#ลงทุนแบบยืดหยุ่น#รับผลตอบแทน100#ลงทุนคอนโด#ลงทุนปล่อยเช่า


???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency หรือ https://lin.ee/dUKUNLy
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare