รายได้จากการเช่า ต้องเสียภาษีมั้ย?

“ค่าเช่านั้นถือเป็นรายได้รูปแบบหนึ่งผู้ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์ ต้องเสียภาษี” แต่เรื่องจริง ผู้ให้เช่ามักจะไม่แสดงรายได้ตรงนี้ต่อสรรพากร แต่ถ้าเป็นรูปแบบบริษัทเลี่ยงไม่ได้นะครับ เราควรทำให้มันถูกต้อง และมันเป็นสิทธิของเราตามกฎหมายที่จะกระทำได้ครับผม

????ภาษีและสิทธิที่เกี่ยวข้องคือ

✅ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✅ภาษีโรงเรือน
✅ขอจดสิทธิการเก็บกิน ณ ที่ดิน
✅ภาษีธุรกิจ หากรับรายได้รูปแบบบริษัท

???? หากเอาเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา ก็เข้าข่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีนี้เอามารวมกับรายได้อื่นๆ ก็จะรับภาษีแบบขั้นบันได โดยรายได้จะถูกจัดเข้าหมวด เงินได้ประเภทที่ 5 (เงินได้ 40(5)) คือ เงินได้ในรูปแบบของ ค่าเช่า รายได้จากการผิดสัญญา กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีในอัตรา 12.5% ต่อปี จากยอดรายได้

???? และวิธีคำนวณเงินได้สุทธิก็คือ รายได้จากค่าเช่ารวมกัน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ทั้งแบบแบบเหมา (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) ได้ 30 % ของรายได้ หรือจะหัก หักตามจริง แต่ต้องมีใบเสร็จใบกำกับภาษีอย่างถูกต้องนะครับ กรณีนี้แนะนำว่าเป็นรูปแบบบริษัทดีกว่านะครับ

???? ยังมีทริกการปล่อยเช่าเป็นบ้านกับเฟอร์นิเจอร์อีกเพื่อให้ค่าเช่าบ้านเหลือมูลค่าน้อยเกินความเป็นจริง

???? การจด “สิทธิ์เก็บกิน” ไว้ให้ทายาทหรือคนในครอบครัว โดยสัญญาเช่าจะต้องทำในชื่อของบุตรในฐานะผู้ให้เช่า เงินรายได้ตรงนี้ก็จะตกเป็นของบุตรไป ส่วนการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้แกคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ช่วยเรื่องภาษี เพราะรายได้จากค่าเช่าของคู่สมรสต้องนำมารวมยื่นเสียภาษีร่วมกัน ตามประมวลรัษฎากร

การจด “สิทธิเก็บกิน” มีทั้งแบบกำหนดเวลาและไม่กำหนดเวลา ต้องไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินก็เป็นสิทธิของเราตามกฎหมายที่สามารถพึงกระทำได้ โดยไม่ต้องหลบเลี่ยงหรือทำอะไรที่มันซุ่มเสี่ยง

???? การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองนะครับ หากละเมิดหรือจงใจไม่ยื่นภาษีถือเป็นความผิดอาญานะครับ แต่บอกไว้ก่อนว่าอายุความกฏหมายเกี่ยวกับภาษีจะมีอายุเพียง 3 รอบปีภาษีนะครับ ไม่ย้อนคิดไปไกลกว่านั้น หรือหากมีกรณีพิเศษอันนี้ไม่รับประกันนะครับหาก

อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม Inbox มาปรึกษาทีม OkasAgency ได้ครับ ยินดีครับ

…………………………………………

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features