รู้จักกับ Reverse Mortgage แปลงสินทรัพย์เป็นบำนาญ

มุมคิดกลับวัยเกษียณ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดรายเดือนมาใช้ให้ธนาคารมาผ่อนจ่ายให้เจ้าของบ้านทุก ๆ เดือนแทนต่างกับการจำนองแบบเดิมที่เอาบ้านไปค้ำเอาเงินสดแล้วผ่อนธนาคารอีกที

แนวคิด Reverse mortgage หรือสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสด เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่เอื้อไม่ต้องการขายบ้านทันที ยังอยู่บ้านได้ จะหาเงินสดมาใช้ถือเป็นทางเลือกใหม่ของผู้สูงอายุสามารถนำบ้านมาสร้างกระแสเงินสดไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณได้ เป็นทางออกหนึ่งสำหรับสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ใช่ครับ ต่างกับการเอาบ้านไปจำนองแล้วไปผ่อนกับธนาคารต่อคือการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาค้ำประกัน แล้วก็นำเงินมาผ่อนคืนธนาคารทุกเดือนพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ซึ่งวิธีนี้เป็นการจำนองแบบปกติทั่วไปที่ทำกัน

แต่ Reverse mortgage คือ“การจำนองแบบย้อนกลับ” เมื่อเรานำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคารแล้ว แทนที่เราจะได้เงินก้อน แต่จะรับเป็นรายได้ต่อเดือนแทนแถมดอกเบี้ยด้วย โดยธนาคารจ่ายเงินให้เราทุกเดือนเสมือนธนาคารเป็นผู้มากู้ซื้อบ้านของเราแทน
เราก็จะได้กระแสเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนเมื่อครบกำหนดชำระสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของธนาคาร ซึ่งต่างกับการจำนองทั่วไปที่สุดท้ายแล้วบ้านจะมาเป็นของเรา

ซึ่งธนาคารจะตีมูลค่าบ้านพร้อมกับประเมินอายุเฉลี่ยของผู้กู้ต้องอายุเกิน 60 แต่ไม่เกิน 80 ปี ธนาคารจะปล่อยเงินสดงวดแรก 10% ให้ก่อน และเฉลี่ยจ่ายค่าบ้านให้ทุก ๆ เดือนจนครบที่ผู้กู้ อายุ 85 ปีแล้วจะทยอยจ่ายเงินค่าบ้านให้เป็นรายเดือน ให้เจ้าของโดยผู้กู้ก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้จนกระทั่งผู้กู้นั้นเสียชีวิตหรือตัดสินใจขายบ้านซึ่งหลังครบกำหนดตามสัญญา ก็คือธนาคารผ่อนบ้านกับเราหมดบ้านก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยธนาคารสามารถนำบ้านไปขายทอดตลาดต่อไปได้

ตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลมา ธนาคารที่มีสินเชื่อบ้าน Reverse mortgage อยู่สองธนาคาร คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อน

เงื่อนไข ของทั้งสองธนาคารคล้าย ๆ กันนะครับ คือ
✅เช็คอายุ เช็คความเป็นเจ้าของ แล้วมาประเมินราคา
✅กรณีที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
✅กรณีคอนโดให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
✅ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
✅ไม่ต้องพิจารณารายได้ของผู้กู้
✅ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี
✅อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกินอายุ 85 ปี
ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะจ่ายให้เจ้าของบ้านนั้นอยากให้ลองถามที่ธนาคารอีกครั้งนะครับ

ในการทำธุรกรรมเช่นนี้ได้ อยากให้คิดต่อว่า คุณเจ้าของบ้านมีบ้านอยู่หลังอายุ 85 ปี จำเป็นต้องใช้เงินทุกเดือน ไม่มีรายได้อื่น และต้องใช้ด่วนมั้ย ราคาขายธนาคารจะตีราคา ต่ำกว่าราคาประเมิน ถึง 30-40% ก็เป็นแนวคิดใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ที่ธนาคารคิดให้เข้ากับยุคสังคมผู้สูงอายุอยู่นะครับ

ไม่รู้จะได้รับความนิยมหรือไม่ คงต้องดูกระแสอีกสักพักนะครับ แต่มีสินทรัพย์ตั้งแต่วันนี้ ก็มีตัวเลือกให้ชีวิตในอนาคตนะครับ

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare