office

เซ็ตที่นั่งให้ร่างกายไม่โซม ลดออฟฟิศซินโดรม ในยุค Work From Home

เมื่อคนปัจจุบันทำงานกับการนั่งโดยไม่ลุกขยับต่อเนื่องกันนานๆ ส่งผลให้ร่างกายได้ฉายความเจ็บปวดได้มากมาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ ทิศทาง แสงสว่างของแสงประกอบกัน ดังนั้น เลือกเฟอร์หรือจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะกับการทำงานบนโต้ะได้นานๆนะครับ

Compare listings

Compare