10 อันดับ คนร้องเรียน สคบ. ในคอนโด

สคบ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นเสมือนศาลของนักลงทุนคอนโดที่ช่วยกำกับดูแลให้ผู้ซื้อได้รับความเป็นธรรมและถูกต้องไม่ถูกการเอาเปรียบจากผู้ขายโครงการ ได้มีการจัดทำสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวกับคอนโด ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (2553-2563) ได้รวบรวมปัญหา มาให้ทุกคนได้ดูไว้เป็นความรู้กัน ว่าอันไหนที่เค้านิยมร้องเรียนกัน หากเกิดปัญหาก็ไปปรึกษาเขาได้นะครับ

โดยเป็น 10 อันดับต้นๆของเรื่องร้องเรียนพร้อมไกด์แนวทางให้นะครับ

???????? 01. ร้องเรียนค่าน้ำ-ค่าไฟเกินจริงกรณีนี้สามารถติดต่อการไฟฟ้า มาทำการเช็คค่าไฟย้อนหลัง และพิสูจน์มิเตอร์ได้นะครับ ส่วนค่าน้ำก็สามารถขอเช็คกับโครงการว่ามีจุดรั่วหรือไม่เมื่อปิดการใช้น้ำทั้งห้องแล้ว มิเตอร์ยังคงสิ่งอยู่หรือไม่ รวมถึงค่าน้ำมีเอกสารแจ้งร่วมนิติได้ ส่วนในกรณีที่มีการเก็บเงินขั้นต่ำในโครงการ ต้องถือเป็นความยินยอมจากฉันทานุมัติตอนส่วนกลาง ว่าทำได้หรือไม่นะครับ

???????? 02. ร้องเรียนสร้างจริงไม่ตรงโฆษณากรณีนี้ต้องเก็บสัญญาว่าสิ่งใดรวมหรือไม่รวม โบรชัวร์ ที่มีการชี้ระบุ รวมถึงภาพของห้องตัวอย่างที่จัดทำขึ้นว่าสิ่งใดได้หรือไม่ได้ สร้างผิดแบบที่ตกลงตามสัญญาหรือไม่

???????? 03. ร้องเรียนพบการชำรุดหลังสร้าง กรณีนี้ สคบ.มีกฏข้อบังคับดูแลโครงสร้าง 5 ปีและส่วนประกอบอื่น 1 ปี หลังการรับโอนโดยผู้ซื้อ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบการแก้ไขจนครบระยะเวลาที่กำหนด

???????? 04. ร้องเรียนขอคืนเงินผ่อนดาวน์ เงินมัดจำ เงินจองกรณีกู้ไม่ผ่านทางผู้ประกอบการมีสิทธิ์ริบเงินจอง เงินทำสัญญา แต่ส่วนอื่นๆ เช่น เงินดาวน์ , เงินค่าตกแต่ง ต้องคืนให้ผู้ซื้อ

???????? 05. ร้องเรียนขอเงินประกันคืนส่วนมากเป็นกรณีเช่าอยู่อาศัย มักจะมีข้อกำหนดลงนามอย่างชัดเจนในสัญญาเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการหักเงินจากส่วนประกันสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่ผู้เช่าเข้าพัก จะต้องอยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ เป็นเวลากี่เดือนตามแต่ที่จะกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองถึงผลประโยชน์และคุ้มครองในส่วนของผู้ให้เช่าพัก แต่ก็มีการร้องเรียนจากผู้เช่าที่ต้องการรับเงินประกันการเช่าห้องคืน เมื่อย้ายออกอย่างถูกต้อง กรณีนี้ควรยึดสัญญาเช่าเป็นหลักพร้อมด้วยรูปหลักฐานในห้องก่อนเช่าและหลังการเช่าเป็นสำคัญ

???????? 06. ร้องเรียนก่อสร้างล่าช้า ไม่เสร็จตามกำหนดแนะนำให้ทางผู้ซื้อทำหนังสือแจ้งทางโครงการเพื่อขอระงับการโอนออกไปก่อน จนกว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการตรวรรับบ้านเรียบร้อยแล้วโดยเราสามารถยึดเอาวันที่ในสัญญาและโบรชัวร์

???????? 07. ร้องเรียนธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อกรณีนี้ต้องตามเงื่อนไขในแต่ละช่วงของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะดูธุรกรรมย้อนหลังและตามแต่เสตจเม้นของผู้กู้

???????? 08. ร้องเรียนนิติไม่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางสามารถแจ้งมูลเหตุและให้ สคบ เข้าตรวจสอบได้ โดยรวบรวมรายชื่อลูกบ้านไม่ต่ำกว่า 20% ของจำนวนห้องทั้งหมด เข้าแจ้งที่ทำการ สคบ.ในพื้นที่ หรือ โทร 1166 เพื่อสอบถามได้

???????? 09. ร้องเรียนการบริหารนิติบุคคลไม่โปร่งใส สามารถกระทำการเช่นเดียวกับ อันดับที่ 08 ได้เลย

???????? 10. ร้องเรียนค่าส่วนกลางสูงเกินไป กรณีนี้ลูกบ้านทุกคนสามารถขอตรวจสอบการทำงานนิติบุคคลได้ และหากพบการใช้จ่ายของนิติบุคคล สามารถยื่นเรื่องให้ สคบตรวจเช็คได้อีกด้วยดังนั้นให้ทุกท่านไว้เป็นความรู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับฝากครับ

…………………………………………

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features