พ่อบ้านอย่าง นิติบุคคลคือใคร?

????????????????????????
เรามีคอนโดหรือบ้านแล้วเราก็ต้องอยู่ในสังคมนั้นด้วย ก็ต้องมีตัวแทนเราเพื่อมาปกป้องดูแลให้คอนโดเรานั้นอยู่ได้อย่างดีด้วยนะครับ เราจึงต้องมีคนทำหน้าที่นี้นี้ หรือ “นิติบุคคล” หรือเรียกกันสั้นๆว่า “นิติ” เป็นผู้ที่มารับหน้าที่ดูแลบริหารงานของหมู่บ้านหรือคอนโดที่อาศัยร่วมกัน เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ส่วนกลางและให้บริการผู้ที่อยู่อาศัยใรพื้นที่โครงการร่วมกัน และให้บริการอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านให้กับลูกบ้าน


????????
การจะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นอยู่กับรูปแบบของต้องไปขึ้นทะเบียน ณ กรมที่ดิน เพื่อรับว่าจะเป็นตัวแทนดูแลสินทรัพย์ร่วมกันของโครงการนั้นๆเอง ส่วนนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด


????????
ส่วนใหญ่ในช่วงแรกเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบก่อนและหลังจากนั้นจะเลืกตั้งผู้มีสิทธิที่จะให้ลูกบ้าน สรรหาคณะกรรมการนิติบุคคลจากลูกบ้านเป็นชุดต่อไป

????????โดยนิติบุคคลคอนโดฯ หรือหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเป็นเหมือนบริษัทหรือองค์กรได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร การจัดเก็บค่าส่วนกลางส่วนใหญ่เป็นเพียงบริหารจัดการค่าบริการบริหารเท่านั้น

????????
ส่วนกรรมการเป็นตัวแทนของเจ้าของร่วมของลูกบ้านในโครงการหรือลูกบ้านในอาคารชุดที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้น จะไม่รวมผู้เช่ามาเป็นกรรมการได้ เหมือนการตั้งรัฐลบาลมาดูแลความทุกข์สุขของคนในชุมชนนั่นแลครับหลังจากมีนิติบุคคลหรือตัวแทนดูแลนั้นส่วนใหญ่ใช้หลักประชาธิปไตยโดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของลูกบ้านทั้งหมดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าของบ้านในโครงการนั้นๆ

????????โดยคณะกรรมการที่มาทำหน้าที่ก็ต้องได้รับการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ลงชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเขตหรือจังหวัดที่อยู่เพื่อให้คณะกรรมการนิติบุคคลรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรร หรือเจ้าของโครงการมาบริหารจัดการได้


????????
หน้าที่หลักๆที่นิติฯต้องทำ คือ ดูแลผลประโยชน์การใช้ ค่าส่วนกลาง ที่เก็บจากลูกบ้าน เพื่อมาสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยหลักทำหน้าที่


1.จัดประชุมหาข้อตกลง ตามวาระต่างๆ เน้นเสียงส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อาศัยที่สุด

2.เป็นผู้รักษากฏและใช้กฎระเบียบต่างๆที่ใช้ร่วมกัน ใช้งานทรัพย์สินส่วนกลาง

3.เป็นตัวกลางที่คอยประสานไกล่เกลี่ยเพื่อลดการกระทบกระทั่งระหว่างลูกบ้านในโครงการนั้น ๆ

4.จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและจัดสรรบริการหรือกิจกรรมที่มีเพื่อลูกบ้านความปลอดภัยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เป็นต้น

5.ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ

6.นิติบุคคลเป็นตัวแทนของผู้อาศัยในการยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนลูกบ้านเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือผลประโยชน์ของสมาชิกจำนวนมาก กับภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ เป็นต้น

????????และปัจจุบัน การเลือกซื้อคอนโดหรือบ้านในโครงการต่างๆ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมชื่อเสียงของโครงการ ก็กลายเป็นการจัดการนิติบุคคลที่ดี มาเป็นอันดับแรกๆของการเลือกซื้อกันเลยทีเดียว

????????
เพราะก็เป็นส่วนหนึ่งความมั่นใจจะซื้อจะหาเช่าคอนโด และเจ้าของโรงการหลายๆที่ก็มองความสำคัญนี้ไม่เพียงสร้างและขายเท่านั้น ยังสร้างธุรกิจนิติบุคคลมาดูแลอสังหาริมทรัพย์ ให้ดีในระยะยาวขึ้นด้วย และยังได้ข้อมูลของลูกบ้านไปปรับปรุงโครงการใหม่ๆตอบโจทย์ให้ดีขึ้นอีกด้วย


และยิ่งปัจจุบันการซื้อขายต่อคอนโด ได้นำส่วนกลางมาคิดมูลค่าเพิ่มด้วยนั้น ยิ่งทำให้เห็นชัดว่า หากดูส่วนสินทรัพย์นี้ดีเท่าไร ก้จะยิ่งเพิ่มราคา โอกาสให้เจ้าของได้ทั้งอยุ่อย่างมีสุขและมีสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่ขึ้นไปนะครับ

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100#ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า
???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency หรือ https://lin.ee/dUKUNLy
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare