WORRY FREE INVESTMENT
"โอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุด"

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
เริ่ม 10:00 - 15:00 น.
(เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.)

สถานที่ : สำนักงานขายโครงการ LANDMARK AT MRTA STATION

เหลือเวลาสำรองที่นั่งอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds

งานเสวนาเสร็จสิ้นแล้ว

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งด่วน จำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

(งานเสวนาฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แบบการให้ความยินยอม

ตามที่บริษัท โอกาส เอเจนซี่ จำกัด ได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการเก็บรักษาและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวกับสิทธิ ช่องทางและวิธีในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอถอนความยินยอมของท่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://okasagency.com/privacy หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ [email protected]

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดแล้ว ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายกับบริษัท ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัท ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามรายชื่อที่ระบุใน https://okasagency.com/privacy เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

บริษัทส่งมอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ของลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่านช่องทางการสื่อสารทาง อีเมล ข้อความ SMS ไปรษณีย์ และด้วยวิธีการอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท

บริษัทนำข้อมูลไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการขายและการตลาดของบริษัท เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อไป

ร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ Worry Free Investment โอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด กับโครงการ Mega Mixed-Use ที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระรามเก้า พร้อมรับผลตอบแทนจากการเช่าทันทีเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ พิเศษเฉพาะผู้ที่จองยูนิต ภายในงานนี้…

  • รับค่าเช่าต่อเนื่อง 12 ปี
  • รับสิทธิ์เข้าพักเอง 40 คืน / ปี หรือเลือก Trade-in เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินได้
  • ฟรี ค่าส่วนกลาง ตลอดสัญญาเช่า
  • ฟรี ปรับสภาพห้องให้คงเดิม เมื่อครบสัญญา 12 ปี

ภาพห้องตัวอย่าง

แผนที่สำนักงานขาย

จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 50 ท่านเท่านั้น

สำรองที่นั่งด่วน!

มีบริการสถานที่จอดรถให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

RSVP Click!